Tara
25, Straight, Ras Al-Khaimah - United Arab Emirates